Kretsting 2021


Protokoll fra kretstinget 


Det innkalles til ordinært Kretsting i Akershus Bedriftsidrettskrets (ABIK)

Onsdag 21. april kl. 17.00

Sted: Digitalt Teams møte gr. koronarestriksjoner

Saksdokumenter

Påmelding for deltagelse på Teams-møte sendes tore.wiken@bedriftsidretten.no innen fredag 16.april.


Informasjonen under tar utgangspunkt i NIF sine anbefalinger for digitale ting:

Da det er første gang ABIK gjennomfører digitalt kretsting, ber vi om at alle representanter forholder seg til følgende:

 • Link til Tinget sendes ut senest tirsdag 20. april.
 • Alle representanter logger seg inn 15. minutter før Tinget, dvs. kl. 16.45. Har du utfordringer med innlogging ring daglig leder Tore Wiken på mobil: 91177809
 • Alle skal slå av videoen og slå av lyden. Kun person som snakker skal være i rampelys med lyd og video.
 • All kommunikasjon skjer via chatten.
 • Chatten skal kun brukes til:
  1. Å be om ordet
  2. Å stemme
  3. Å informere om at man forlater årsmøtet.
 • Chatten skal ikke brukes til å dele synspunkter eller kommentere forhold. 
 • Man ber om ordet ved å skrive «Jeg ber om ordet»/ eller “rekke opp hånden” funksjonen når dirigenten gir tilgang.
 • Ingen kan ta ordet uten at styreleder/dirigenten gir vedkommende tillatelse til å snakke.
 • Stemmegivning skjer ved at man skriver «ja» eller «nei», eller på annen måte dersom dirigenten angir dette.
 • Personer som forlater årsmøtet, må melde fra i chatten.


 
 Representasjonsrett med stemmerett har:

1. Kretsstyret

2. 2 representanter fra hvert utvalg

3. 2 representanter fra hvert bedriftsidrettslag

 

Representasjonsrett uten stemmerett har:

1. Representanter for revisor og kontrollkomite.

2. Valgkomite.

3. Utvalgsmedlemmer (utover 2 medlemmer fra hvert utvalg).

4. Kretsens administrasjon.

 

Frist for forslag til saker som ønskes behandlet på kretstinget er 7. april 2021. 

Forslag sendes pr e-post til tore.wiken@bedriftsidretten.no

   

Ta gjerne kontakt med Tore Wiken ved spørsmål:

tore.wiken@bedriftsidretten.no

Tlf. 911 77 809

Levert av IdrettenOnline