SKRIV UT

Del 4: Økonomi


Er det forskjell på bedriftens økonomi og bedriftsidrettslagets regnskap?
Bedriftsidrettslaget er en selvstendig organisatorisk enhet. Det betyr at lagets økonomi ikke er en del av bedriftens regnskap. Som en konsekvens av dette behøves en egen bankkonto.
For å etablere egen bankkonto/betalingskort må de ha et organisasjonsnummer. Dette får laget tilgang til ved å registrere seg i Brønnøysundregistrene.


Hva er viktig å huske i bedriftsidrettslagets økonomiarbeid?
For å ha en ryddig økonomi i bedriftsidrettslaget er det viktig å være oppmerksom på følgende:

 1. Bankkonto må registreres på bedriftsidrettslaget, ikke på person. Konto skal disponeres av to personer i fellesskap.
 2. Regnskap skal følge kalenderåret.
 3. Medlemskontingenter skal innbetales til bedriftsidrettslagets egen konto. Det kan inngås avtale om at kontingent trekkes i lønn og deretter overføres fra bedriften. Ansatte skal i prinsipp ha mulighet for å reservere seg mot medlemskap og tilhørende kontingent.
 4. Bedriften kan bidra økonomisk til bedriftsidrettslag på flere måter:
  1. Direkte tilskudd, som utbetales til bedriftsidrettslagets og bokføres i lagets regnskap. Bedriften bestemmer om tilskudd skal øremerkes, eller disponeres fritt.
  2. Dekning av kostnader, som bokføres i bedriftens regnskap. Slik dekning av kostnader kontrolleres i prinsipp av bedriften.
  3. Årsmøtet skal behandle regnskap og budsjett.
  4. Bedriftsidrettslag med under 600 bilag/år kan benytte et låsbart Exelark til regnskapet. Ved større regnskap anbefales kontakt med autorisert regnskapsfører, eventuelt bistand bedriftens økonomiavdeling.


Medlemskontingent – hvem, hva og hvordan?
Alle medlemmer i bedriftsidrettslaget skal betale medlemskontingent. Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Kontingenten må være minimum kr 100 pr år. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i lagets aktivitetstilbud. Det kan være treningsavgifter for de ulike aktivitetene, arrangementer eller egenandeler i forbindelse med deltakelse i konkurranser og på kurs. Slike avgifter trenger ikke årsmøtevedtak.


Hva er mva.kompensasjon?
Bedriftsidrettslaget kan søke idrettens ordning for mva.kompensasjon. Ordningen innebærer i praksis en mulighet til å få tilskudd inntil 7% av godkjent grunnlag for søknad. Det skal kun søkes kompensasjon for kostnader som anses å være relatert til bedrifts-idrettslagets idrettsformål. Mva.kompensasjon skal utbetales til bedriftsidrettslagets konto, ikke bedriften.


Kan bedriftsidrettslag få grasrotandel?
Bedriftsidrettslag må registreres for å motta grasrotandel fra Norsk Tipping.


Et bedriftsidrettslaget skattepliktig?

 • Bedriftsidrettslag er å anse som en «forening» og dermed ikke skattepliktig


Hva er kontrollkomiteens rolle?

 • Kontrollkomiteens rolle er å påse at årsmøtevedtak blir iverksatt og at styrets vedtak er i tråd med dette. Kontrollkomiteen skal også påse at lagets økonomiske ressurser blir brukt/forvaltet på en god måte og etter årsmøtes vedtak. Kontrollkomiteen rapporterer til årsmøte.


Hvilke krav stilles til revisjon?
Valgte revisor skal revidere lagets regnskap. Dette innebærer å sjekke;

 • Bank – avstemming
 • Sjekke bilag
 • Sjekke at rutiner for attestasjon og utbetaling fungerer
 • Kontrollere og godkjenne årsregnskapet
 • Sjekke at notene til regnskapet stemmer
 • Skrive revisors rapport til årsmøte
Levert av IdrettenOnline