Medlemskontingent

Ordinære bedriftsidrettslag

For bedrifter som ønsker alle medlemsfordeler som medlemspris på aktivitet og forsikring samt medlemstilbud i tillegg til idrettens fordeler. Minimum 10 medlemmer i bedriftsidrettslaget.

10-15 ansatte

2400

16-49 ansatte

3400

50-99 ansatte 

4300

100-249 ansatte

5500

250 + ansatte

6700


Enklere bedriftsidrettslag

For mindre og mellomstore bedrifter som ønsker en forenklet organisering og drift. Medlemskapet gir tilgang til medlemsfordeler. 

1-3 ansatte

800

4-5 ansatte

1800

6-15 ansatte

2400

16-49 ansatte3400
50+ ansatte4500Medlemskontingenten er tilsvarende medlemskontingenten for ordinære bedriftsidrettslag i bedrifter med mer enn 10 ansatte.


Tilknytningsavgift

For grupper som ikke oppfyller kriteriene til medlemskap, men som ønsker å delta i lagsaktiviteter, opprettes det en tilknytningsavtale. De betaler da en tilknytningsavgift.

Golf, Skyting

800

Bowling

1250

Innebandy

1900

Fotball 5´er

1900

Rinkbandy, Fotball 7´er

2700

Powered by: Bloc