SKRIV UT

Del 3: Hverdagen i et B.I.L

Bedriftsidrettslaget skal skape aktivitet og trivsel. Forsøk å inkludere så mange som mulig.
Her er noen råd og anbefalinger.

Hva er viktig for å skape aktivitet på jobben?

På en arbeidsplass er det ulike mennesker, med ulike interesser. Vår erfaring er at to ting er viktig:

1) Det er viktig å finne på ting som mange kan bli engasjert i. Det er gjerne noe annet enn en tradisjonell idrettsaktivitet. F.eks. Sykle til Jobben aksjonen, aktivitetsdager, Ta Trappa konkurranse, m.m.

2) Like viktig er det å ivareta de som har lyst til å gjøre noen spesielt sammen, selv om det ikke inkluderer alle. F.eks. om en gruppe har lyst til å delta i seriespill for curling, fotball, bowling, eller noe helt annet.
Vi anbefaler god «balanse» mellom nevnte hensyn. Spør gjerne deltakerne.

Hvem kan delta for bedriftsidrettslaget?
Alle ansatte i bedriften kan delta på alle bedriftsidrettslagets aktiviteter, uansett alder og nivå. I tillegg er det vanlig å gi mulighet for å søke dispensasjon til å kunne ha med spillere som ikke tilhører bedriften. F.eks. om et lag i fotball mangler noen spillere.

Hva er forholdet mellom bedriften og bedriftsidrettslaget?
Bedriftsidrettslaget er ved riktig etablering frittstående og selvstendig. Dvs. at bedriften ikke har styringsrett, men bedriften kan angi føringer for evt. tilskudd fra bedriften. Vår erfaring er at det er enkelte å etablere et vinn-vinn samarbeid mellom bedrift og bedriftsidrettslag. Derfor anbefaler vi klart et godt samarbeid.

Alle bør være oppmerksom på følgende:

 • Arbeidsmiljøloven pålegger arbeidsgiver å vurdere fysisk aktivitet i HMS arbeidet.
 • Tilskudd fra bedriften til bedriftsidrettslaget vil være fradragsberettiget for bedriften.
 • Bedriftsidrettslaget er en ideell forening og ikke skattepliktig.
 • Bedriftsidrettslaget representerer en ressurs som jobber for aktivitet og trivsel. Det er ofte sammenfallende med arbeidsgivers mål innen HMS og godt arbeidsmiljø.
 • Bedriftsidrettslaget er likestilt med eventuelt øvrige velferdstiltak på arbeidsplassen.


Hva er krav til medlemsregister?
Alle idrettslag og bedriftsidrettslag må ha elektronisk medlemsregister. Her benyttes verktøyet «KlubbAdmin» som er inkludert i medlemskapet. Via en personlig side «MinIdrett.no» kan alle medlemmer i bedriftsidrettslaget selv administrere sitt medlemskap. Idretten tilbyr kurs i bruk av KlubbAdmin. Det tar ikke lang tid – og vi anbefaler dette. Vi er en ideell organisasjon og vil ikke misbruke registrert informasjon.


Er det krav til rapportering?
Hvert år gjennomføres en årlig rapportering av medlemmer, aktivitet og økonomi. Ved bruk av verktøyet KlubbAdmin tar dette kun noen få minutter. Ved registrering av tall fra årsmøtegodkjent regnskap får klubben rett på mva.kompensasjon (driftstilskudd) iht. vedtatte regler.


Hvilke krav gjelder for styret i BIL?
Et bedriftsidrettslag må ha et styre som velges på årsmøtet. I lagets vedtekter fremgår hvem som skal velges.
Et godt styre i bedriftsidrettslaget har selvfølgelig fokus på tiltak for aktivitet og trivsel. I tillegg til aktivitetsarbeidet kommer «styrearbeidet» som gjerne består av:

 • Gjennomføre styremøter og føre protokoll fra disse.
 • Innkalle til årsmøte og klargjøre nødvendige dokumenter.
 • Påse at midler brukes og forvaltes på en forsvarlig måte.
 • Sørge for forsvarlig økonomistyring
 • Etter behov oppnevne utvalg eller personer for spesielle oppgaver.
 • Representere bedriftsidrettslaget. F.eks. på bedriftsidrettskretsens ting (årsmøte).

* Utarbeide en aktivitetsplan og ha god kommunikasjon med medlemmene. På våre websider finner dere maler for innkalling til årsmøte og protokoll.

Levert av IdrettenOnline