SKRIV UT

Del 1: Før stiftelse


Hva er et bedriftsidrettslag?

  • Bedriftsidrettslaget er en frittstående, ideell, selvstyrt og demokratisk medlemsorganisasjon.
  • De fleste bedriftsidrettslag stiftes for å skape aktivitet og trivsel for de ansatte på arbeidsplassen.
  • Et nært og godt samarbeid med bedriften er klart å anbefale.
  • Bedriftsidrettslaget må følge retningslinjene gitt av norsk idrett.


Hvem kan stifte bedriftsidrettslag?

a)   Bedriftsidrettslag for den bedrift som ønsker å stifte lag.

b)   Bedriftsidrettslag for flere bedrifter som ønsker ett felles bedriftsidrettslag.

c)   Bedriftsidrettslag åpent for alle bedrifter som ikke anser å kunne etablere eget 
       bedriftsidrettslag i kategori a) og b)

Hva om vi ikke kan stifte et levedyktig bedriftsidrettslag?

  • De som ikke kan stifte et levedyktig BIL kan etablere Bedriftsgruppe, eller en Aktivitetsgruppe.
  • Gjennom en avtale vil det gis tilgang til å delta i alle aktiviteter i regi av bedriftsidretten og andre aktiviteter som er godkjent av NBIF.
  • Ta kontakt med din krets om dere vurderer å inngå tilknytningsavtale.
Levert av IdrettenOnline