SKRIV UT

Slipp fordelsbeskatning

Fordelsbeskatning gjelder «ikke» medlemmer av et bedriftsidrettslag

I bedriften er du ansatt, men i bedriftsidrettslaget er du medlem.

Et bedriftsidrettslag er et idrettslag på lik linje med alle klubber og idrettslag tilknyttet Norges Idrettsforbund (NIF). Dersom du mottar støtte til kontingenter, utstyr etc vil ikke dette gå inn under fordelsbeskatningen så lenge dette er fra bedriftsidrettslaget som har som oppgave å tilby mulighet til å drive med aktivitet. Fordelen ved denne ordningen er at de som fører regnskap i bedriften ikke har noe ansvar i forhold til hva du måtte få av støtte fra ditt bedriftsidrettslag, på den måten sparer bedriften både tid og penger.

For at denne fordelen skal slå inn må bedriftsidrettslaget være en selvstendig organisatorisk enhet med egen bankkonti, dvs registrert i Brønnøysund. Dette gjøres her: www.brreg.no

Levert av IdrettenOnline