SKRIV UT

Medlemsliste

For norsk idrett er det viktig å unngå dobbel telling av medlemmer. Derfor innføres systemer for å unngå dette. Gode medlemslister er en grunnleggende forutsetning.

  • Medlemslisten gir god oversikt og forenkler bedrifts- 
    idrettslagets arbeid.
  • Ved å bruke vedlagt mal blir import til fremtidige IT- 
    systemer forenklet.
  • Hvert medlem kan unikt identifiseres, slik at vi ikke 
    får misforståelse/feil.


Ved søknad om medlemskap i Bedriftsidretten vedlegges medlemsliste. Vi anbefaler å bruke malen som er vedlagt, nederst på denne siden.

Vi forstår at det på store arbeidsplasser kan være en utfordring med eget medlemsregister. Her anbefaler vi dialog mellom HR-avdeling og bedriftsidrettslag.

Idrettens elektroniske medlemsystemer er kvalitetssikret og driftes iht. krav fra Datatilsynet. Data vil ikke bli misbrukt eller solgt.Mal til medlemsliste

Levert av IdrettenOnline