SKRIV UT

Priser

Medlemskontingent
Bedriftsidrettslag (BIL) som er medlem av Bedriftsidretten i Akershus
(ABIK) betaler en årlig medlemskontingent basert på antall ansatte i 
bedriften.

BIL som er medlem av ABIK er også automatisk medlem hos Norges 
Bedriftsidrettsforbund (NBIF).

Se under for pris for medlemskap.
Kategori       Antall ansatte i Bedrift       Pris pr. år
110-15 ansatte2.300,-
216-49 ansatte3.250,-
350-99 ansatte4.100,-
4100-249 ansatte5.300,-
5250 ansatte eller fler6.500,-
Tilknytningsavgift
Aktivitene våre er åpne også for lag som ikke er medlem i ABIK.
For ikke-medlemslag tilfaller en tilknytningsavgift.
Levert av IdrettenOnline