SKRIV UT

Om medlemskapet

I menyen til venstre kan du lese om hvordan et bedriftsidrettslag dannes, priser, lovnorm, stiftelsesmøte og medlemsregister. Du vil også finne maler for lovnorm og stiftelsesprotkoll.Medlemmer kan være:


- de som er ansatte i bedriften på hel- eller deltid
- de som er tilknyttet yrkesgrupper, fagforeninger og faglige sammenslutninger
- ektefeller/samboer av medlem, som ikke har bedriftsidrettslag på sitt arbeidssted
- bedriftens pensjonister
- medlemmers barn over 15 år, om det ikke er bedriftsidrettslag på barnets arbeidsplass/studiested


I militære lag kan både ansatte, vernepliktige soldater og elever under befalsutdanning bli medlem. I lag ved andre skoler enn videregående og folkehøgskoler, kan både elever/studenter og ansatte bli medlem.

Bedrifter som har for få ansatte til å danne lag alene kan slå seg sammen om å danne lag, spesielt med hensyn til deltakelse i lagidretter.

Levert av IdrettenOnline