SKRIV UT
Lovnorm for B.I.L
INNLEDENDE BESTEMMELSER
ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.
TILLITSVALGTE & ANSATTE
ØVRIGE BESTEMMELSER
ØKONOMI
MEDLEMMER I B.I.L

MEDLEMMER I B.I.L

Bedriftsidrettslag kan stiftes i fire ulike kategorier. Listen under angir hvem som vil ha adgang til å være medlem. I paranteser fremgår andre som bedriftsidrettslaget kan beslutte å gi adgang til medlemskap. For å gi sistnevnte grupper adgang til medlemskap behøves vedtak ved stiftelse, eller på årsmøte.

a) Bedriftsidrettslag som kun er knyttet til en enkelt bedrift

Følgende har rett til å være medlem i bedriftsidrettslaget:
Ansatte i bedriften

Følgende har adgang til medlemskap i bedriftsidrettslaget:
(Personer som har sitt faste arbeidssted i bedriften uten å være ansatt i bedriften]
[Ektefeller/samboer av medlem]
[Medlemmers barn over 15 år]
[Bedriftens pensjonister]
[Elever, lærlinger, studenter eller vernepliktige ved bedriften]

b) Bedriftsidrettslag som omfatter flere bedrifter

Følgende har rett til å være medlem i bedriftsidrettslaget:
Ansatte i bedriften

Følgende har adgang til medlemskap i bedriftsidrettslaget:
[Personer som har sitt faste arbeidssted i en av bedriftene uten å være ansatt i bedriftene]
[Ektefeller/samboer av medlem]
[Medlemmers barn over 15 år]
[Bedriftenes pensjonister]
[Elever, studenter, lærlinger eller vernepliktige ved en av bedriftene]

c) Bedriftsidrettslag som er opprettet i en fagforening eller annen faglig sammenslutning

Følgende har rett til å være medlem i bedriftsidrettslaget:
Ansatte i fagforeningen eller annen faglig sammenslutning

Følgende har adgang til medlemskap i bedriftsidrettslaget:
[Personer som har sitt faste arbeidssted i bedriften uten å være ansatte i fagforeningen/sammenslutningen]
[Ektefeller/samboer av medlem]
[Medlemmers barn over 15 år]
[Fagforeningens/sammenslutningens pensjonister]
[Elever, lærlinger, studenter eller vernepliktige ved fagforeningen/sammenslutningen]
[Medlemmer i fagforeningen/sammenslutningen]

d) Bedriftsidrettslag som er opprettet av en personkrets knyttet til samme yrkesgruppe

Følgende har rett til å være medlem i bedriftsidrettslaget:
De som utøver det aktuelle yrket

Følgende kan gis adgang til medlemskap etter beslutning i bedriftsidrettslaget:
[Ektefeller/samboer av medlem]
[Medlemmers barn over 15 år]
[Pensjonerte utøvere av det aktuelle yrket]
[Elever, lærlinger eller studenter innen det aktuelle yrket]

Levert av IdrettenOnline