SKRIV UT
Lovnorm for B.I.L
INNLEDENDE BESTEMMELSER
ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.
TILLITSVALGTE & ANSATTE
ØVRIGE BESTEMMELSER
ØKONOMI
MEDLEMMER I B.I.L

Lovnorm for B.I.L

Veiledning til lovnorm for bedriftsidrettslag

I Norges Bedriftsidrettsforbund kan tas opp som medlemmer bedriftsidrettslag ved bedrifter, firmaer, etater, yrkesgrupper, fagforeninger og andre faglige sammenslutninger. 

Det er mulig å stifte bedriftsidrettslag i følgende kategorier: 
a) Bedriftsidrettslag som knyttet til en enkelt bedrift
b) Bedriftsidrettslag som omfatter flere bedrifter
c) Bedriftsidrettslag i en fagforening eller annen faglig sammenslutning
d) Bedriftsidrettslag knyttet til samme yrkesgruppe
Bedriftsidrettslag i kategori b) må ved stiftelse avklare om laget er kun for de bedrifter som inngår ved stiftelse, eller om laget skal være åpent for andre bedrifter som ikke selv kan ha eget bedriftsidrettslag.

Bedriftsidrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og NIFs lovnorm. Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det bedriftsidrettslaget må ha i sin egen lov.

Alle lovendringer må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på saklisten og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringene må sendes til kretsen for godkjenning. (www.idrettsforbundet.no/idrettskretser1/)
Fotnotene i lovnormen er kun til informasjon, og utgjør ikke en del av loven. Det er valgfritt å ta med fotnotene i egen lov.

Som tillegg til lovnormen har Norges Bedriftsidrettsforbund utarbeidet en veileder for organisering av bedriftsidrettslag tilgjengelig på www.bedriftsidretten.no. Ved avvik går lovnormen foran veilederen.
NIFs regelverk er tilgjengelig på www.idrettsforbundet.no

Lovnorm for bedriftsidrettslag kan leses i venstre meny/øverst på siden. Du kan også laste den ned i sin helhet her. LOVNORM FOR BEDRIFTSIDRETTSLAG mars 2017.

Levert av IdrettenOnline