SKRIV UT

Antidoping

Ren Utøver gir elementær antidopingopplæring på en morsom og tilgjengelig måte. Når du har fullført alle modulene, vil dette bli registrert og du vil motta et diplom på e-post.
Klikk deg på `ren utøver` og fullfør modulene i dag: Antidoping Norge ble opprettet 3. juni 2003 av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og Kultur- og kirkedepartementet (KKD) som en uavhengig stiftelse. Dette for å sikre at kontroll og påtalevirksomheten av dopingsaker organiseres uavhengig av NIF og staten. Stiftelsen Antidoping Norge arbeider for en ren idrett og et dopingfritt samfunn. Dette gjøres gjennom informasjon og forebyggende arbeid, dopingkontroller og gjennom aktivt samarbeid internasjonalt. Antidoping Norge initierer også forskning på antidopingrelaterte tema.

Norges Bedriftsidrettsforbund (NBIF) skrev under avtale med Antidoping Norge om å bli Rent Særforbund. Rent Særforbund er et verktøy for å sette antidoping og verdiarbeid systematisk på agendaen, og skal bidra til å sikre et minimum av antidopingkunnskap i organisasjonen. 

- Vi ønsker å synliggjøre en klar holdning mot doping, øke kunnskapen og bevisstgjøre våre ansatte, tillitsvalgte og medlemmer om doping og antidopingarbeid.Doping kan skje, og skjer også, i bedriftsidretten. Det er et samfunnsproblem, og i tillegg til å ta et idrettslig ansvar, ønsker vi som særforbund å ta et samfunnsansvar.


Levert av IdrettenOnline