SKRIV UT

Vår historie

Tidlig på 1900-tallet var fagbevegelsen opptatt av å koble idrett og friluftsliv til bedriftene, og egne arbeideridrettsforeninger ble dannet. Arbeidernes Idrettsforbund, stiftet i 1924, hadde bedriftsidretten som prioritert oppgave, og det ble opprettet et eget bedriftsidrettsutvalg i 1931 som skulle arbeide med utvikling. Etter sammenslåingen av idretten i 1940 ble bedriftsidretten etablert som et utvalg under Norges Idrettsforbund (NIF).

Under krigsårene ønsket okkupasjonsmakten også at idrett skulle bedrives, men de ville organisere dette annerledes og etter egne kriterier. Men da gikk alle idrettens kvinner og menn til idrettsstreik og gikk «under jorden» og fortsatte virksomheten illegalt til krigen var over 8. mai 1945.


I 1957 ble Norges Mosjons- og Bedriftsidrettsforbund (NMBF) stiftet. Handikapidrett ble administrert av et utvalg i bedriftsidrettsforbundet frem til Norges Handicapidrettsforbund ble eget særforbund i NIF 1971.

I 1972 ble det for første gang holdt et særforbundsting i vår nordlige landsdel, nærmere bestemt Tromsø fra 27-28. mai. Dette er historisk også fordi man her også fikk det første kvinnelige styremedlemmet. Tema for tinget var «Idrettens program» som skulle forsterke troen på at idretten er en av våre viktigste samfunnsfaktorer pga av rekkevidden blant folk, og NBIF sitt mål er å drive idrett og mosjon med mening for alle.

 

De valgte å satse på 4 grupper:

 

  • Arbeidstakeren med pausegym på arbeidsplassen
  • Pensjonisten med budskapet om at enhver pensjonist er en mosjonist
  • Familien:ved å involvere familien kan man bidra til å øke trivselen og knytte tettere bånd mellom familie og arbeidsplass. Idrettsmerket ble et viktig virkemiddel i denne sammenheng.
  • Tillitsmenn for å sørge for tilstrekkelig rekruttering av tillitsmenn som kjenner bedriftsidretten og som bidrar til å få organisert aktivitetene best mulig.

 

På 80-tallet fikk også husmødrene danne sine egne idrettslag gjennom Norsk Husmorforbund og samboere og ektefeller likestilles når det gjelder deltakelse i partnerens idrettslag.

Bedriftsidretten, som vi kjenner den i dag, er et av Norges idrettsforbund sine særforbund med ca. 300.000 medlemmer og 3700 bedriftsidrettslag over hele landet.  I tillegg til den tradisjonsrike kjerneaktiviteten med serier, cuper og aktivitetskaruseller, tilbys en lang rekke aktiviteter under mottoet «Et sprekere Norge».

Det tilbys nasjonale kampanjer som Sykle til jobben, Ti på topp, Bli sterkere og Aktiv Bedrift. Målet er å fremme fysisk aktivitet som gir god helse samt skape motivasjon for at flest mulig skal få en aktiv livsstil – Et sprekere Norge!

Levert av IdrettenOnline