SKRIV UT

Lovnorm

For medlemslag

Lovnorm for bedriftsidrettslag og stifselsesprotokoll:

Lovnorm

Protokoll


NIFs lover og regler

Lovnorm for bedriftsidrettslag 2016

Fra 2016 gjelder nye løsninger og ordninger som forenkler idrettslagenes registrering, rapportering og søknader.

For mer info klikk her

Levert av IdrettenOnline