Søknad om dispensasjon


Arrangør: Akershus Bedriftsidrettskrets
Påmeldingsfrist: 12/31/2021 11:59:00 PM

Søknad om dispensasjon

Vi er et rent særforbund. Dette arrangementet er underlagt regelverket til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og Norges Bedriftsidrettsforbund. Dette omfatter også NIFs antidopingregelverk. For mer informasjon se her.

Ved påmelding til dette arrangementet aksepterer og godtar jeg disse vilkårene.


NB! Dispensasjonen er gyldig f.o.m. den dagen søknaden er sendt hvis du ikke får tilbakemelding om noe annet. Laget vil normalt IKKE få svar på søknaden. Søkeren er selv ansvarlig for at utøveren det søkes for er berettiget til deltagelse i tråd med bedriftsidrettens regelverk.

Link til dispensasjonsbestemmelsene Navn på bedriftsidrettslaget

Velg område

Fødselsdato på personen det søkes dispensasjon for

Epostadresse til personen det søkes dispensasjon for

Velg aktivitet

Deltar personen aktivt i seriespill i aktiviteten utenfor bedriftsidretten?

Muligheter på personens arbiedsplass

Navn på ansvarlig søker

Mobilnummer til ansvarlig søker

Fyll inn hvis du har tilleggsinformasjon


Levert av IdrettenOnline