Akershus Bedriftsidrettskrets

Akershus Bedriftsidrettskrets

Vil du være med å bestemme turene for 2020?

Postet av Akershus Bedriftsidrettskrets den 3. Jun 2019


Ti på Topp er en kampanje som drives av frivillige, med støtte fra administrasjonen. Siden vi er i oppstartfasen i Follo trenger vi flere frivillige som har lyst til å tilrettelegge for at flere kommer seg ut på tur. Vi trenger deg som er glad i å gå tur, engasjert og relativt godt kjent med turterrenget i Follo.


Hvilke oppgaver ønsker vi hjelp til å løse?

  • Valg av turmål
  • "tracking" av løyper med GPS (her kan en bruke app på mobil eller pulsklokke) 
  • Utarbeiding av turbeskrivelser(etter mal)

Vi bytter ut 4-5 turer hvert år, så vi håper at våre frivillige kan bidra med 1-2 turer i året.


Hva kan vi tilby?

  • Muligheten til å være del av en frivillig organisasjon som jobber for å fremme fysisk aktivitet og friluftsliv.
  • Nødvendig opplæring.


Dersom dette kan være interessant, send en e-post til jarle.blindheim@bedriftsidretten.no.Månedens frivillige - Øystein Hjell

Postet av Akershus Bedriftsidrettskrets den 3. Jun 2019


Øystein Hjell har vært sterkt engasjert i organiseringen av bedriftsbowling og bedriftsgolf på Romerike i en årrekke. I tillegg har han sittet som kretsleder i Akershus Bedriftsidrettskrets. Øystein ble månedens frivillige i mai og ble tildelt blomst og diplom på oppmannsmøtet til serien i bedriftsgolf på Romerike.


-Hvordan kom du inn i Bedriftsidretten?

-Jeg kom inn i Bedriftsidretten på slutten av 80-tallet. Jeg jobbet i Technitron AS (nå OKI Systems), og det var noen av oss som var ute å spilte bowling på en av våre mange sosiale tilstelninger for de ansatte. Der fikk vi høre om Bedriftsidretten, og vi bestemte oss for å prøve å stille et lag. Om det fungerte? Jeg spiller jo i bedriftserien enda, da...


-Hva er nøkkelen til et godt idrettsarrangement?

-Nøkkelen til et godt idrettsarrangement er forberedelser. Det å ha engasjerte frivillige å spille på, både i forkant og under et arrangement er viktig. Når deltagerne kommer til stevnet, så skal de ikke merke noe av det arbeidet som er gjort i forkant. De skal bare kose seg, bedrive sin hobby og idrett, og nyte. Og til arrangører og frivillige, så vil jeg si følgene: De fleste av de tingene som gikk feil eller ikke ble helt som dere hadde planlagt vil ikke bli registrert av deltagerne. Til sist, spør etter tilbakemeldinger! De er nyttige for at neste tilstelning kan bli enda bedre.Instruktør til gruppetrening

Postet av Akershus Bedriftsidrettskrets den 10. Mai 2019


Akershus Bedriftsidrettskrets søker instruktør til gruppetrening i Lillestrøm.
Informasjon om treningstilbudet

Ønsker du å være instruktør?
Kanskje er du fysioterapeut eller PT, eller rett og slett har lyst til å prøve deg som instruktør.
Det søkes instruktør til styrketrening og yoga.
Treningen er i Lillestrøm.


Kontakt:
Brynhild Askvik
66 94 16 20
brynhild.askvik@bedriftsidretten.noMånedens frivillige

Postet av Akershus Bedriftsidrettskrets den 1. Apr 2019

Rune Skoglund mottar prisen for månedens frivillige
av Liv Haugdal, Aktivitetskonsulent i Akershus Bedriftsidrettskrets.


Rune Skoglund har i mange år vært en sentral person i organiseringen av rinkbandy i Asker og Bærum. Han har vært både dommeransvarlig, dommer og leder for rinkbandyutvalget. Han er månedens frivillige i mars.


-Hvordan kom du inn i bedriftsidretten?

Jeg begynte å jobbe på Geco AS på midten av 80-tallet. De hadde både fotball og rinkbandy på programmet. Jeg har alltid holdt på med mye forskjellig idrett, så jeg ble med på begge aktivitetene. Det var den gang rinkbandy, eller hockey-pockey som det ble kalt den gang, ble spilt utendørs på Jutulbanen og banen måtte måkes i pausen.

 Samtidig hadde jeg flyttet inn på Gullhaug på Bærums Verk, og vi hadde satt i gang litt idrettsaktiviteter blant naboene. På Gullhaug var alle nyinnflyttere, så det var en fin måte å bli kjent med naboene på.

Rinkbandyen i Geco ble etter hvert lagt ned i 1989, og som betaling for en dugnad fikk nabolaget på Gullhaug drakter og utstyr fra Geco.

Formelt ble Gullhaug Highstickers grunnlagt 9/9-1990, og det laget har jeg vært lagleder for siden da.  I en periode deltok laget i både fotball- og rinkbandyserien, men dette varte vel bare 5-6 år, og siden har det kun vært rinkbandy.

Jeg ble relativt tidlig engasjert i rinkbandyutvalget, og satt der, mer eller mindre sammenhengende siden starten av 90-tallet.  Jeg trakk meg fra utvalget i 2011, og gikk inn som leder for det nystartede rinkbandydommerlauget i Asker og Bærum.  Der satt jeg til jeg trakk meg helt ut av den administrative delen av bedriftsidretten etter 2017/2018-sesongen.


-Hva mener du er nøkkelen til et godt idrettsarrangement?

Et godt arrangement vil endre seg med tiden vi lever i.  I dag går ting fortere og fortere, og idretten må endre seg slik at den tar opp i seg strømningene fra samfunnet ellers.

Jeg har 3 nøkkelord for å få til et godt arrangement:

  • Organisering
  • Tilgjengelighet
  • Engasjement

Aktivitetene må være så godt organisert at alle skjønner hva de skal gjøre, hvordan og når. Informasjon må komme tidsriktig i forkant av arrangementet.

Aktiviteten må også være på et tidspunkt av døgn og uke som gjør at deltakerne prioriterer dette foran hvile, andre aktiviteter eller familie og venner.

De som står for arrangementet må være engasjerte i det de gjør, og gjennom dette engasjementet vise interesse.  Engasjement smitter!

 Levert av IdrettenOnline