SKRIV UT

Søknad om dispensasjon

Link til dispensasjonsbestemmelsene

Søknaden gjelder

.

Informasjon om utøver

.

Bekreftelse: Søknaden er korrekt og godkjent av bedriftsidrettslagets leder

Tilleggsinformasjon

Kontakt oss

Akershus Bedriftsidrettskrets

Besøksadresse: Strømsveien 80 - Idrettens Hus

2010 Strømmen66 94 16 23

akershus@bedriftsidrett.no

Samarbeidspartnere

Powered by: Bloc