SKRIV UT

Momskompensasjon

Hvordan kan ditt bedriftsidrettslag få mer ut av pengene?

Ditt bedriftsidrettslag kan søke om momskompensasjon for alle utgiftene dere har. For mer informasjon om ordningen, klikk her: http://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/momskompensasjon/#.

Det som kreves er at bedriftsidrettslaget er registrert medlem av Norges Bedriftsidrettsforbund.

Kontakt oss

Akershus Bedriftsidrettskrets

Besøksadresse: Strømsveien 80 - Idrettens Hus

2010 Strømmen66 94 16 23

akershus@bedriftsidrett.no

Samarbeidspartnere

Powered by: Bloc