SKRIV UT

Stiftelsesmøte

Stiftelsesmøte gjennomføres for å offisielt vedta oppstart av bedriftsidrettslag. Under finner du en enkel veiledning.

  • Stiftelsesmøte innkalles av initiativtakerne. Vi anbefaler å innkalle alle ansatte på arbeidsplassen.
  • Vedtak på stiftelsesmøtet føres i en protokoll og undertegnes. Mal til stiftelsesprotokoll
  • Om dere vil søke medlemsskap i Bedriftsidretten må bedriftsidrettslaget vedta en lovnorm. 
  • Stiftelsesmøtet må også vedta navn på bedriftsidrettslaget og velge:


               - styret
                                                     
                  leder
                  nestleder
                  minst et medlem
                  minst et varamedlem

               - valgkomité

                  leder
                  to medlemmer 
                  et varamedlem

                - to revisorer (valgte personer med kjennskap til økonomi)

Kontakt oss

Akershus Bedriftsidrettskrets

Besøksadresse: Strømsveien 80 - Idrettens Hus

2010 Strømmen66 94 16 23

akershus@bedriftsidrett.no

Samarbeidspartnere

Powered by: Bloc