SKRIV UT

Lovnorm

For medlemslag

Lovnorm for bedriftsidrettslag og stifselsesprotokoll:

Lovnorm

Protokoll


NIFs lover og regler

Lovnorm for bedriftsidrettslag 2016

Fra 2016 gjelder nye løsninger og ordninger som forenkler idrettslagenes registrering, rapportering og søknader.

For mer info klikk her

Kontakt oss

Akershus Bedriftsidrettskrets

Besøksadresse: Strømsveien 80 - Idrettens Hus

2010 Strømmen66 94 16 23

akershus@bedriftsidrett.no

Samarbeidspartnere

Powered by: Bloc